Vítají vás Agroslužby Červenka

Společnost Agroslužby Červenka vznikla po záštitou soukromého zemědělského podnikatele Červenky Pavla, který hospodaří již od roku 1989. Za tu dobu si vybudoval stabilní pozici a v současné době hospodaří přibližně na 850 ha své i pronajaté půdě. Farma se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Živočišná výroba se zaměřuje na chov skotu bez tržní produkce mléka a to pastevním chovem skotu s uzavřeným obratem stáda. Rostlinná výroba se je zaměřena na pěstování řepky, pšenice, ovsa, tritikále a kukuřice. Dále farma má ve vlastnictví bioplynovou stanici o výkonu 750 kW, který je v provozu již od roku 2011. Farma nabízí služby pro zemědělskou výrobu. Spektrum služeb najdete v ceníku. Nově nabízená služba jsou jeřábnické práce, již v loňském roce byl zakoupen jeřáb značky Tatra AD20. Jeřáb je velkým pomocníkem ve všech odvětví těžké práce, a proto je možné jeho objednání.